Differentiation - problem solving

Part (i) - quadratic equation local min / max

Part (ii) - L.C. solution:cubic equation local min / max


© Copyright rmcstudy